Amalgamations

Fusing Technology and Culture

Susanne Lundin, Lynn Åkesson

Temat teknik och kultur har många innebörder. Likaväl som man kan tala om kulturens teknifiering kan man tala om teknikens kulturalisering. Tekniken flyttar in i vardagen, in i kroppen i form av proteser, implantat, mobiltelefoner och datorer. Samtidigt förkroppsligas tekniken. Mekaniska ting tillskrivs självständighet och personlighet. Tekniken har alltid varit en del av människan själv, hennes tankar och strävan efter förbättrade redskap och ett bättre liv. Det tidlösa samspelet mellan teknik och människa konkretiseras i denna volym med exempel hämtade både från historisk och modern spjutspetsteknologi.

Författarna är svenska och internationella forskare verksamma inom etnologi och socialantropologi.

Om författarna

Susanne Lundin

Susanne Lundin

Susanne Lundin är professor i etnologi vid Lunds universitet där hon har skapat en framgångsrik tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Hennes arbete rör kulturanalyser av medicinsk frontlinjeforskning som bl.a. reproduktionsteknologi, genterapi, stamcellsforskning, transplantationer, xenotransplantationer samt prioriteringar i sjukvården. Hon är flitig anlitad som föreläsare på såväl vetenskapliga konferenser som med föredrag för allmänheten. Susanne Lundin har en omfattande publikation  Läs mer »

Amalgamations
TitelAmalgamations: Fusing Technology and Culture
FörfattareSusanne Lundin, Lynn Åkesson (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-07-8
Art. nr.4011
Sidantal137
Storlek144 x 221
Utgiven1999
OmslagLönegård & Co
Pris95 kr