Dynastins kvinnor
, , ,

Dynastins kvinnor

Denna välskrivna bok är intressant för de som studerar ekonomihistoria och genushistoria och...

Circulation of Knowledge
, ,

Circulation of Knowledge

Historiker har länge varit intresserade av kunskap: hur den produceras, vad som utmärker den och...

Siting Michelangelo
, ,

Siting Michelangelo

”How Art Was Perceived and Experienced in the 16th and 17th Century” Se klipp med Peter...

En förtrollad värld
, ,

En förtrollad värld

Göran Malmstedts bok ger en spännande inblick i vad som kan ha rört sig i vanliga människors...

Känslofyllda rum
, , ,

Känslofyllda rum

Med sakliga resonemang som är förankrade i forskning bidrar Hirdman till att skapa förståelse...