Järtecken
, ,

Järtecken

Kometer, norrsken, jordbävningar, drakar, missbildningar och andra märkligheter – ofta...

Tsangnyön Herukas sånger
,

Tsangnyön Herukas sånger

Tsangnyön Heruka (1452–1507) är en av Tibets främsta litterära personer, mest känd för att...

Undersökning om de så kallade Tattare eller Zigeuner, Cingari,  Bohemiens.
, ,

Undersökning om de så kallade Tattare eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens.

År 1780 lämnade prästen Christfrid Ganander in en uppsats om ”de så kallade Tattare eller...

Kampen om det allmänna bästa
, ,

Kampen om det allmänna bästa

Vilka samhällstjänster bör vi gemensamt ta ansvar för? Vem ska sköta exempelvis skatte...

Bondeherrgårdar
, ,

Bondeherrgårdar

De svenska bönderna har haft en unikt stark ställning jämfört med sina europeiska gelikar, och...

NY BOK!

Staten och folk på väg: Pass i Sverige från Gustav Vasas tid till 1860

Anna-Brita Lövgren

Staten och folk på väg: Pass i Sverige från Gustav Vasas tid till 1860

Ända från Gustav Vasas tid fram till 1800-talets mitt var folk på resa ålagda att kunna visa vilka de var och att de hade ett godtagbart skäl för sin färd. Staten såg det som sin rätt att kontrollera och övervaka hur svenskar och utlänningar rörde sig inom riket och över dess gränser. Men vilka var  Läs mer »

NY BOK!

Kampen om det allmänna bästa: Konflikter om privat och offentlig drift i Stockholms stad under 400 år

Mats Hallenberg

Kampen om det allmänna bästa: Konflikter om privat och offentlig drift i  Stockholms stad under 400 år

Vilka samhällstjänster bör vi gemensamt ta ansvar för? Vem ska sköta exempelvis skatte indrivning, kollektivtrafik och äldreomsorg för det allmännas räkning? Motsättningen mellan egennyttan och det allmänna bästa har diskuterats under långa tider. I Kampen om det allmänna bästa utgår historikern Mats Hallenberg från Stockholmspolitiken och visar hur konflikterna om detta evigt aktuella ämne har  Läs mer »