Drottning Kristinas sångerskor
, , , ,

Drottning Kristinas sångerskor

Under dryga trettio år levde drottning Kristina i Rom, en tid då hon utgjorde en nyckelfigur i...

Tid för enhetlighet
, ,

Tid för enhetlighet

Hur mycket är klockan? Det är en till synes trivial fråga, men börjar man fördjupa sig i den...

Kompetens i museisektorn
, , ,

Kompetens i museisektorn

Dagens museer möter en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på verksamhet och...

Alla mäns prästadöme
, , ,

Alla mäns prästadöme

”Hvar äro männen?” Den frågan ställde sig Carl Alm, entusiastisk ideell kraft i...

Samhällsbyggandet som mysterium
, , , ,

Samhällsbyggandet som mysterium

Jane Jacobs blev känd över världen för sin bok The Death and Life of Great American Cities....

NY BOK!

Alla mäns prästadöme: Homosocialitet, masku­linitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmanna­förbund 1918–1978

Martin Nykvist

Alla mäns prästadöme: Homosocialitet, masku­linitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmanna­förbund 1918–1978

”Hvar äro männen?” Den frågan ställde sig Carl Alm, entusiastisk ideell kraft i sekelskiftets kyrk­ liga verksamhet, vid ett möte i Stockholm på temat ”Männens uppgift i arbetet för Guds rike” våren 1918. På kontoren, fabriksgolven och ute på fälten var männens närvaro och uppfinningsrika anda enligt talaren tydligare än någonsin tidigare, men på söndagarna  Läs mer »