Drottning Kristinas sångerskor
, , , ,

Drottning Kristinas sångerskor

Under dryga trettio år levde drottning Kristina i Rom, en tid då hon utgjorde en nyckelfigur i...

Prostatan – det ständiga gisslet?
, ,

Prostatan – det ständiga gisslet?

Boken är helt unik! Jag har jobbat som kliniker i över trettio år, men lärde mig ändå mycket...

Kampen om det allmänna bästa
, ,

Kampen om det allmänna bästa

Mats Hallenberg har skrivit en lysande bok. Den förenar analytisk överblick med inträngande...

Didactic classroom studies
, ,

Didactic classroom studies

Genom konkreta studier som sätter klassrumsarbetet i fokus visar en grupp didaktikforskare vid...

Staten och folk på väg
, ,

Staten och folk på väg

Ända från Gustav Vasas tid fram till 1800-talets mitt var folk på resa ålagda att kunna visa...

NY BOK!

Officeren, staten och samhället: Ett professionsperspektiv

Sofia K. Ledberg

Officeren, staten och samhället: Ett professionsperspektiv

En fungerande demokrati förutsätter en god relation mellan militären, staten och samhället. Officerskåren, den militära professionen, förvaltar statens våldsmonopol och ansvarar ytterst för försvaret av viktiga samhällsfunktioner och demokratiska värden – en roll som kräver en viss handlingsfrihet, om än begränsad. I Officeren, staten och samhället undersöker Sofia K. Ledberg hur relationen mellan militären och omvärlden påverkas  Läs mer »

NY BOK!

Didactic classroom studies: A potential research direction

Christina Osbeck, Åke Ingerman, Silwa Claesson

Didactic classroom studies: A potential research direction

Genom konkreta studier som sätter klassrumsarbetet i fokus visar en grupp didaktikforskare vid Göteborgs universitet hur klassrummets händelser och möjligheter ramas in av givna förutsättningar och på så sätt får olika didaktiska konsekvenser för undervisning och lärande i olika ämnen. I sina texter undersöker skribenterna klassrummens karaktär på olika utbildningsnivåer och i skiftande ämnen såsom  Läs mer »